Welkom

Beste bezoeker,
Hier vindt u onze privacyverklaring, cookies gebruik en algemene voorwaarden.
Maak eerst de keuze voor welke winkel of welk bedrijf u deze wenst te lezen:

 > Start  > Privacyverklaring  > Cookies gebruik  > Algemene voorwaarden  > Privacybeleid medewerkers

Privacyverklaring  > Start  > Privacyverklaring  > Cookies gebruik  > Algemene voorwaarden  > Privacybeleid medewerkers

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer je beroep op ons doet, deel je ons immers vaak persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacy verklaring lees je hoe we dit doen.

De privacyverklaring is van toepassing op BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be met zetel te Gestelhoflei 35, 2820 Bonheiden en met ondernemingsnummer BE 0420.001.486, op onze locaties, in onze winkels en op de websites https://www.bakkerijcarl.be, https://www.broodbakkers.be en https://bakkerijcarl.bakweb.be, beheerd door BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be, (hierna “BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaard je onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

De gegevens die je ons meedeelt:

Wanneer je een bestelling bij ons plaats, in de winkel dan wel op de website, vragen we je om ons jouw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer mee te delen. Dit is noodzakelijk om ons onderling contract uit te voeren. (Namelijk, uw bestelling verwerken.)

De gegevens die automatisch worden verzameld:

Je kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. In dat geval kunnen bepaalde gegevens wel verzameld worden via cookies (zie cookie policy) Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen gelezen worden door BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan één van onze websites. Het gaat om:

 • 1) het TCP/IP-adres vanwaar u onze websites bezoekt
 • 2) het type en de versie van jouw navigatiesysteem (als uw browser dit doorgeeft)
 • 3) de laatst bezochte internetpagina (als uw browser dit doorgeeft)
 • 4) De identificatiegegevens van uw mobiel apparaat, alsook de geografische locatiegegevens (als uw browser dit doorgeeft)

Algemene doeleinden:

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren (voorbeeld: uw bestelling verwerken)
 • Marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de websites,webshops en applicaties
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
 • De technische administratie van de website te beheren
 • Statistische doeleinden
 • Het leveren van support

Direct marketing en mededeling aan derden:

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Opslag persoonsgegevens:

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is om diensten te leveren.

Recht van toegang en verbetering:

Wanneer je beroep wenst te doen op je privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met eb .null lracjirekkabnull @null ycavirp, mits bijbrengen van een kopie van je identiteitskaart

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be mogelijk over jou beschikt
 • Recht op rechtzetting, het vervolledigen of updaten van jouw persoonsgegevens
 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
 • Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die je ons bezorgd hebt
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be.

Je kan je ook niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele of wettelijke verplichtingen

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wil ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de link “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be.

Veiligheid en vertrouwen:

BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site en betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren. Met behulp van SSL (beveiligde laag, geplaatst tussen onze servers en uw internet browser, waardoor de gegevens beveiligd worden) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Hiervoor heb je geen speciale software nodig.

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Mollie. dat instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be krijgen jouw kaartnummer niet te zien.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Als je vind dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid of als je vragen of over het gebruik van jouw gegevens of over de veiligheid van deze website , neem dan contact op met BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be via eb .null lracjirekkabnull @null ycavirp.

Klachten:

Wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie: www.privacycommission.be).

Informatie over ons gebruik van Cookies:

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van Europese regelgeving worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze privacyverklaring te lezen om kennis te nemen van de privacyregels die van toepassing zijn op onze diensten en de website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via eb .null lracjirekkabnull @null ycavirp

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Van zodra je een website van ons bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

Soorten cookies die op onze website terug te vinden zijn:

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc.). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Jouw toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan deze cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via je browserinstellingen en aldus je toestemming intrekken.

Indien je bepaalde functionele cookies weigert, is het wel mogelijk dat de website of bepaalde delen ervan niet meer naar behoren werkt.

Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je erop dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

Meer informatie over cookies

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: www.youronlinechoices.eu

Algemene voorwaarden Bakkerij Carl  > Start  > Privacyverklaring  > Cookies gebruik  > Algemene voorwaarden  > Privacybeleid medewerkers

1. Algemene voorwaarden Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, op BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be met zetel te Gestelhoflei 35, 2820 Bonheiden en met ondernemingsnummer BE 0420.001.486 (hierna “BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be” of “wij”), op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be en worden omschreven als services. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2. De voorwaarden accepteren

U kunt de services van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Algemene Voorwaarden. Als u de Algemene Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de services van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be. U kunt de Algemene Voorwaarden accepteren door te klikken om de Algemene Voorwaarden te accepteren, deze optie is door BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een service.

3. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be via de Service een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar stellen. U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de services gebruikt na de datum waarop de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden. U begrijpt en stemt ermee in dat BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Algemene Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via de Service. In dit geval kunnen de services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

4. Naam & logo Bakkerij Carl©

De naam en het logo van Bakkerij Carl©, evenals de namen van de andere bedrijven die dit merk mogen gebruiken van Bakkerij Carl© en die op deze service worden vermeld, zijn namen en merken die door nationale en internationale wetten zijn beschermd. De gebruiksrechten, de reproductierechten en de intellectuele rechten met betrekking tot deze service zijn de exclusieve eigendom van Bakkerij Carl©. Ze mogen niet worden gereproduceerd of aan het publiek meegedeeld, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bakkerij Carl©. Het doel van deze website is het bestellen van en het opzoeken van informatie over de producten en diensten van Bakkerij Carl©.

5. Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be zijn vrijblijvend. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6. Kortingen

De kortingen die op het ogenblik van de afhaling worden toegekend, zijn de lopende promoties die geldig zijn op de dag van de afhaling.

7. Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, e-mail, webshop of post is de overeenkomst een feit. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

 • 7.1 Plaatsen van de bestelling via een service

 • U kunt uw bestelling uitsluitend via deze service doorgeven.

 • 7.2 Leveringen

 • BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be levert de via deze service bestelde goederen enkel af in het door u verkozen afhaalpunt waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van laattijdig klaarmaken of niet-klaarmaken van de totaliteit van de gereserveerde goederen.BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be verbindt zich ertoe in elk geval contact op te nemen met de klant en de klant de kans te geven de reservering volledig of gedeeltelijk te annuleren.

 • 7.2 Producten

 • BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be stelt alles in het werk om alle goederen te verzamelen zoals ze op de website worden beschreven. Als een product niet in voorraad is, stellen we u een gelijkaardig product voor.

 • 7.3 Controle bestelling

 • Na controle in het afhaalpunt bent u vrij om uw bestelling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden, of ze volledig te weigeren, zonder bijkomende kosten. Wanneer u de producten meeneemt, verklaart u zich akkoord met de gegevens die op uw kasticket zijn vermeld. Hebt u toch een klacht, neem dan contact op met het afhaalpunt op de dag waarop u de bestelling hebt afgehaald. Geen enkele klacht, hetzij betreffende de conformiteit van de reservering, hetzij betreffende de staat van de goederen, wordt aanvaard na de dag die volgt op de dag van de afhaling. Eens deze termijn voorbij is, wordt elke levering als conform aan de reservering beschouwd. Voor de verse en diepgevroren producten worden alleen de klachten aanvaard die op het ogenblik van de afhaling worden geformuleerd.

 • 7.4 Overdracht eigendom

 • De producten blijven eigendom van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be zolang u de goederen niet hebt afgehaald in het afhaalpunt. De verkoop vindt slechts plaats op het ogenblik dat u uw goederen afhaalt en betaald hebt.

8. Betaling

De klant voldoet bij BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 7 bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze afhaakpunten. In het geval dat BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be. Het risico van het geleverde gaat van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 8 betaling bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

9. Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail – bij BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

10. Privacy

BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be respecteert uw privacy. De gegevens die u op de site meedeelt, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie kunt u onze 'Privacyverklaring' raadplegen.

11. Aansprakelijkheid

BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be komen. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be eveneens geen verantwoordelijkheid. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be uitgesloten. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computerinstallatie, veroorzaakt door het gebruik van deze website. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een, zelfs tijdelijke, onderbreking van de service op haar website. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van materiele of andere fouten in verband met de informatie (meer bepaald betreffende de prijzen) die op de site worden vermeld. De foto's en andere afbeeldingen die worden gebruikt als illustratie voor de artikelen hebben geen contractuele waarde en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Privacybeleid medewerkers  > Start  > Privacyverklaring  > Cookies gebruik  > Algemene voorwaarden  > Privacybeleid medewerkers

Dit beleid is van toepassing op alle personeelsleden en zelfstandige medewerkers van de onderneming: BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be met zetel te Gestelhoflei 35, 2820 Bonheiden en met ondernemingsnummer BE 0420.001.486 (hierna “BVBA Broodbakkers@cleirbaut.be” of “onderneming”)

De onderneming stelt alles in het werk om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens (Privacywet) en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Om deze reden heeft de onderneming volgende richtlijnen genomen en maatregelen getroffen:

1.Overzicht beveiligingsmaatregelen

De onderneming is er zich van bewust dat de veiligheid van de door haar verwerkte gegevens van het allergrootste belang is.

Daarom neemt de onderneming naar best vermogen alle redelijke, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die ervoor zorgen dat de toevertrouwde persoonsgegevens geen voorwerp zijn van verlies of van onrechtmatige verwerking waaronder toegang door onbevoegden.

Overzicht van de technische beveiligingsmaatregelen:

 • - Het gebruik van antivirus software
 • - Installatie van een firewall
 • - Het hanteren van een paswoord policy, nl. unieke logincodes en complexe persoonlijke paswoorden
 • - Systematisch maken van beveiligde back-ups om te beschermen tegen dataverlies
 • - Gebruik maken van encryptietechnieken bij de opslag van persoonsgegevens.
 • - Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor personen die er toegang toe moeten hebben uit hoofde van hun specifiek takenpakket
 • - Fysieke toegangsbeveiliging van het gebouw (toegangscode / toegangsbadge)
 • - Onbevoegde personen hebben geen vrije toegang tot het gebouw en/of de lokalen waar men inzage kan krijgen tot persoonsgegevens, ook niet tijdens de kantooruren

Overzicht organisatorische maatregelen:

 • - Algemeen informatiebeleid voor personeel en medewerkers i.v.m. privacy, hen bewust maken van de regelgeving en instructies verlenen omtrent het omgaan met persoonsgegevens
 • - Het vastleggen van een vertrouwelijkheidsclausule met werknemers en medewerkers die persoonsgegevens beheren (arbeidsovereenkomst/arbeidsreglement)
 • - Het vaststellen van richtlijnen voor personeel en medewerkers over het omgaan met persoonsgegevens (bijlage arbeidsovereenkomst en/of arbeidsreglement)
 • - Het opstellen van interne procedures in geval van incidenten (datalek, ..)

2.Richtlijnen voor het personeel en medewerkers

De werknemer/medewerker verbindt zich ertoe om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Privacywet en de AVG, de privacyverklaring van de onderneming en het Privacybeleid van de onderneming.

De werknemer/medewerker verbindt zich ertoe op een correcte en vertrouwelijke wijze om te gaan met de persoonsgegevens van anderen waarvan hij rechtstreeks of onrechtstreeks uit hoofde van zijn functie kennis neemt.

Meer bepaald worden volgend niet-limitatieve regels en richtlijnen afgesproken:

 • - De werknemer zal de algemene geheimhoudingsverplichting waartoe hij zich verbonden heeft respecteren en zal onder geen beding persoonsgegevens van anderen bekend maken aan derden, tenzij hij hiertoe opdracht krijgt van de werkgever.
 • - De werknemer zal onder geen beding persoonsgegevens van anderen aanwenden voor eigen gebruik – rechtstreeks dan wel onrechtstreeks.
 • - De werknemer zal enkel die beschikbare gegevens en informatie verzamelen, bewaren en verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van diens specifiek takenpakket.
 • - De werknemer zal er op toezien dat de persoonsgegevens enkel worden doorgestuurd naar de specifiek aangeduide contactpersoon. Indien gegevens opgevraagd worden door derden of door een overheidsinstantie zal de werknemer de informatie enkel overmaken na voorafgaand akkoord van de werkgever of de klant. In geval van twijfel neemt de werknemer eerst contact op met de zaakvoerder/directie/management.
 • - De werknemer ziet erop toe dat papieren documenten die persoonsgegevens bevatten, vernietigd worden vooraleer ze in de prullenbak of papierbak geworpen worden.
 • - Het bewaren van persoonsgegevens op gegevensdragers (vb USB sticks) is niet toegelaten.
 • - Werknemers die externe toegang hebben tot persoonsgegevens (via laptop, smartphone) dragen de grootste zorg voor dit apparatuur en beveiligen deze via login en persoonlijk complex paswoord. Zij waken er tevens over dat gezinsleden en onbevoegden geen kennis kunnen nemen van deze persoonsgegevens.
 • - De logins, paswoorden en codes waarover de werknemer uit hoofde van zijn taak en functie beschikt voor toegang tot PC’s, e-mail, bedrijfssoftwaere zijn strikt persoonlijk en mogen niet kenbaar gemaakt worden aan derden of aan collega’s.
 • - De werknemer zal aan derden of onbevoegden geen toegang verschaffen tot lokalen en bureelruimten waar persoonsgegevens worden verwerkt of hen minstens in deze lokalen niet alleen achterlaten.
 • - Werknemers verbinden zich ertoe om documenten die persoonsgegevens bevatten niet onbeheerd achter te laten op de werkplek.
 • - Indien de werknemer vaststelt dat er een datalek is (hacking, onbevoegden hebben toegang verkregen tot de persoonsgegevens van klanten, verlies/diefstal van laptop, smartphone,..) brengt hij de verantwoordelijke hier onmiddellijk van op de hoogte en doet hij al het mogelijke om de gevolgen van de datalek te beperken.

Een inbreuk op dit artikel kan aanleiding geven tot sancties zoals voorzien in het arbeidsreglement of een ontslag om dringende reden.

3.Procedure in geval van datalek

Een datalek kan zich voordoen wanneer hackers zich toegang verschaffen tot de mailbox, de website of server van De onderneming.

Evenwel kan een datalek zich eveneens voordoen wanneer de persoonlijke of professionele laptop van de werknemer/medewerker bij hem thuis gehackt is, of wanneer de laptop of smartphone gestolen is/hij deze verloren heeft.

Een datalek doet zich eveneens voor wanneer een onbevoegde toegang krijgt of kan krijgen tot papieren dossiers.

In alle hierboven vermelde gevallen zal de werknemer/medewerker onmiddellijk één van de zaakvoerders telefonisch en per mail op de hoogte brengen van het lek.

De zaakvoerders nemen onmiddellijk contact op met de IT verantwoordelijke en zorgen ervoor dat de paswoorden en logins indien nodig meteen vervangen worden en alle technische stappen genomen worden om het toestel of de server technisch opnieuw te beveiligen.

Indien de zaakvoerders oordelen dat de inbreuk in verband met de persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, brengen zij binnen de 72 uren na kennisname van de feiten de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte.

Deze melding omvat:
- Een concrete omschrijving van het datalek dat zich heeft voorgedaan
- Vermelding van categorieën van persoonsgegevens en van betrokkenen
- Waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk
- Maatregelen die getroffen worden om de gevolgen te beperken
- Contactpersoon

Indien de zaakvoerders vaststellen dat het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, brengen zij hen ook op de hoogte van het datalek.

4.Procedures omtrent verwijderen van persoonsgegevens of toegang tot persoonsgegevens

De onderneming zal erover waken dat, wanneer toestellen waarmee toegang verkregen werd tot persoonsgegevens afgedankt worden, alle persoonsgegevens definitief verwijderd werden. Desnoods zal de onderneming de harde schijf vernietigen.

Indien werknemers/medewerkers via persoonlijke laptops of smartphones toegang hebben tot persoonsgegevens van de klanten van de onderneming, zullen zij, vooraleer ze de toestellen wegdoen, hierop ook moeten toezien.

Wanneer een werknemer/medewerker de onderneming verlaat, zullen zijn logins en paswoorden onmiddellijk verwijderd worden en zal de werknemer/medewerker verplicht worden alle persoonsgegevens van de klanten van De onderneming te verwijderen van zijn persoonlijke toestellen.

5.Verwerken van persoonsgegevens bij sollicitaties

Voor aanwerving:

 • - Ontvangen van sollicitaties/ cv’s
 • - Indien geen interesse melden aan + gegevens verwijderen
 • - Indien interesse bijhouden + opslagen in mailbox
 • - Indien interesse- doorzenden naar de desbetreffende shopmanager
 • - Indien interesse maar geen mogelijkheden – toestemming vragen cv’s te mogen bijhouden + bijhouden in mail

In geval van aanwerving/ sollicitatiegesprek:

 • - Cv gebruiken tijdens sollicitatiegesprek + overlopen
 • - Tijdens gesprek worden er zaken genoteerd – gevraagd Medewerkersfiche in te vullen. Steeds laten handtekenen want dan pas officieel de goedkeuring van sollicitant.
 • - Kopie van ID en bankkaart worden genomen- zeker getallen correct ter beschikking te hebben
 • - Niet aanwerven: gegevens verwijdert + versnipperd
 • - Wel aanwerven: gegevens bijgehouden in verschillende systemen:
  > Personeelsmappen op locatie van de afdeling + in kantoorruimte HR-dienst
  > Opname in bedrijfssoftware
  > Toegangscontrole
  > Naambadges worden aangemaakt
  > Doorgeven aan 3de: sociaal secretariaat voor aanmaak van contracten
  > Doorgeven aan 3de: interim voor aanmaak van contracten
  > Doorgeven aan 3de: samenwerkingsvennootschappen voor inschrijving en tewerkstelling van werknemers

 > Start  > Privacyverklaring  > Cookies gebruik  > Algemene voorwaarden  > Privacybeleid medewerkers

Carl Logo